logo fokkelien

  Varia van Fokkelien

Bronnen

In onderstaande lijst vind je twee typen bronnen: (1) artikelen op internet en (2) stukken uit mijn eigen kleine verzameling. De openbaar toegankelijke stukken zijn allemaal te vinden in het archief van de TH te Kampen. Ik heb ze gemerkt met een asterisk: *.
Over de Afscheidingsbeweging heb ik vroeger een aantal boeken doorgewerkt, maar die heb ik niet in deze bronnenlijst opgenomen. Ze zijn enorm dik en gedetailleerd en daardoor niet erg toegankelijk voor mensen die niet bekend zijn met de materie. Daarom beperk ik me hier tot een aantal websites met uitstekende en goed leesbare artikelen over het onderwerp. De meeste artikelen bevatten bovendien verwijzingen naar gedrukte bronnen.

Over de afscheidingsbeweging op internet:

 • Twee goede basisartikelen: (1) Afscheiding, doleantie en vereniging over de Afscheiding en hoe het in grote trekken verder ging. (2) Wikipedia over de Afscheiding, een gedegen overzichtsartikel.
 • Een van de grote bronnen van onenigheid was het feit dat Willem I de belijdenisgeschriften uit 1618 waarin het geloof van de Gereformeerden werd samengevat, zonder meer ongeldig verklaarde. Wat waren dat voor teksten? In het artikel De drie formulieren van enigheid vind je hier zeer beknopt precies de informatie die je nodig hebt.
 • Twee artikelen op verschillende onderdelen van de site infonu.nl: (1) De afscheiding in 1834. In dit artikel is ook informatie te vinden over de Code Pénal en worden de artikelen uit de Grondwet geciteerd die vrijheid van godsdienst waarborgen. 2 Afscheiding in Ulrum, met toch net weer andere interessante informatie en verwijzingen.
 • Een informatief artikel over volgelingen van ds. De Cock die in Drenthe gingen wonen: Cocksianen in Drenthe
 • Voor de liefhebber is er een mooie, goed geschreven serie te vinden op de website Ulrum 1834. Het jaar 1834. Deze link leidt naar de eerste aflevering waarin de hoofdstukken van de serie worden vermeld en van waaruit je kunt doorklikken naar onderwerpen die je interesseren.

Nog twee nuttige sites die ik heb gebruikt:

 • Als je wilt weten of een boete van fl. 100,-- hoog was in bijvoorbeeld 1839, ga dan naar de website van het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Deze link leidt direct naar de rekenmodule, waar je kunt zien dat fl. 100 toen vergelijkbaar is met ruim € 1.060,-- nu.
 • Hoe luidde de berijmde tekst van de psalm die Douwe Gerrits opsloeg toen hij in de bijbel wilde lezen? Ik heb wel een statenvertaling, maar geen oude berijmde psalmen. Dus wat kreeg hij te lezen? Dat kun je nagaan op de site Psalmboek. Je vindt hier de berijmde versie van alle psalmen uit 1773.

Uit mijn eigen verzameling:

 • * Brieven van Douwe Gerrits Bakker
 • Mondelinge verhalen van Douwe Bakker (zoon van Douwe Gerrits), genoteerd door nakomeling Douwe Rijpkema (voorjaar 1955)
 • * Brief van ds. Simon van Velzen aan Baukje G. Alberda, weduwe van Douwe G. Bakker
 • * Bewijs van lidmaatschap op 19 januari 1835 afgegeven door H. Meijer, predikant van de Hervormde Kerk te Scharnegoutum
 • * Bewijs van vrijlating uit de gevangenis, 4 mei 1839
 • Gemengde papieren uit de klapper Bootsma die mijn moeder heeft samengesteld, voor het grootste deel op basis van informatie van Philip Rijpkema, een neef en generatiegenoot van Fokkelien Bootsma
Home | NAAR BOVENLaatste versie: dinsdag 01 augustus 2017