logo fokkelien

  Varia van Fokkelien

Beknopt CV

 • Opleidingen
  » Gymnasium-α (diploma Hilversum, juni 1965).
  Vanaf 1970 in deeltijd naast volledige werkkring:
  » Eerste-graads lerarenopleiding Nederlands met als specialisatie Middeleeuwse letterkunde (akte Utrecht, juni 1978).
  » Doctoraal Nederlandse taal­kunde, bijvak taalfilosofie en logica aan Rijksuniversiteit Leiden (bul september 1983).
  » Post-academische opleiding Bestuurlijke InformatieKunde in Utrecht van Rijksuniver­siteit Groningen (één jaar, afgesloten met scriptie en examen, getuigschrift 1988).
  » Diverse cursussen en opleidingen op het gebied van informatica, informatiebeveiliging en project­management.

 • Werk
  Enkele jaren dagbladjournalistiek: redactie en verslaggeving van streek­pagina's, maken van reportages, vertalen uit het Frans, Duits en Engels voor de redactie buitenland (1967-1970). In 1966 en van 1968-1976: diverse banen via uitzendbureaus.
 • Uitgeverij: redactie van onderwijsboeken voor havo/mavo/vwo; vertalen van boekjes uit het Engels voor moeilijk lezende jongeren (1976-1978).
 • Niet gesubsidieerd afstandsonderwijs: manager van onderwijsprojecten op het gebied van taal, communicatie en creatief schrijven; opzet en redactie van en meeschrijven aan cursusmateriaal op het gebied van onder veel meer: journalis­tiek, notuleren, vergader- en discussietechniek; redactie van diverse bladen; organisatie van evenementen (1978-1982).
 • Hoger BeroepsOnderwijs: Aanvankelijk (1982) aan HEAO in Den Haag docente taalbeheersing, communicatie en automatisering van de informatieverzorging (ook program­meren). Vanaf 1984 in Den Haag en vanaf 1991 in Deventer speciaal bij de opleiding Bedrijfskundige Informatica: administra­tieve organisatie, veranderings- en projectmanagement, informatiebeveiliging. Ontwikkeling van prac­tica, nieuwe vakken, cursusmateriaal, docentenhandleidingen, communicatie­trainingen voor studenten en docenten.
 • Internationaal: Communicatietraining in Hongarije voor derdejaarsstudenten aan de Financiële Hogeschool van Salgótarján (1992); cursus ‘Information Analysis’ voor derdejaars studenten infor­matica & informatiemanagement aan de Universiteit van Vilnius (Litouwen, 2003); één- of meerdaagse communicatie­trainingen voor buitenlandse post-graduate studenten (Amerikanen, maar ook Aziaten, Afrikanen en mensen uit diverse Europese landen, zoals Duitsland, Scandinavië en Oostbloklanden); cursussen projectmanagement en onderzoeks­methodiek; voertaal Engels en soms tevens Duits (1992-2006).
 • Eigen bedrijven: Van 1985-2006 heb ik altijd een eigen bedrijf gehad, meestal naast mijn werk. Ik verzorgde cursussen en trainingen en vanaf 1999 bouwde ik ook websites. Eind 2006 heb ik afscheid genomen van het HBO, omdat ik het principieel oneens was met de manier van werken en heb ik BizWiser, experts in bedrijfsprocessen opgericht. Het doel was de bedrijfsvoering voor een klant zodanig in te richten, dat de organisatie al haar energie en creativiteit kan steken in het kernproces, datgene waar het bedrijf voor is opgericht. Om dat efficiënter te kunnen doen, heb ik samen met enkele oud-studenten de applicatie FlowWiser ontwikkeld, die is gebaseerd op de aanpak die ik in mijn boek AO & ICT heb beschreven. Per 1 januari 2016 heb ik BizWiser gesloten, omdat ik in wezen geen zakenvrouw ben en liever dingen doe die me echt aan het hart gaan.

 • Freelance- & vrijwilligerswerk
 • Bedrijfsopleidingen en -trainingen (tot 2013) onder meer: informatiemanagement, managen van rouwcentra, onderhandelen voor paracommerciële commissies, communicatieve vaardigheden op diverse niveaus, adviesvaardigheden voor accountants, informatiebeveiliging voor diverse doelgroepen.
 • Workshops (tot 2009): teammanagement; astrologie: mensenkennis door meer zelfinzicht.
 • Lezingen (tot heden): cultuur-historisch, o.a. muziek & teksten uit de tijd en omgeving van Geert Grote, geschiedenis van en onderzoek naar de astrologie.
 • Vertalingen (jaren 1980): boeken op het gebied van bedrijfskunde en informatica voor Academic Service.
 • Websites: bouwt, onderhoudt en werkt mee aan sites voor particuliere (dus niet overheidsgebonden en niet-commerciële) organisaties met een sociaal-culturele doelstel­ling. Per 1 september 2017 doe ik dit werk alleen nog voor mijn eigen sites.
 • Vrijwilligerswerk (tot 2017): bestuurlijk werk, analyses van & adviezen aan organisaties, websites bouwen, nieuwsbrieven programmeren en schrijven.
  Tot heden: Mensen helpen met hun computer en/of tablet. Sinds najaar 1921 tot heden: gastvrouw in het Geert Groote Huis te Deventer.

 • Publicaties
 • Artikelen op het gebied van onderwijs, geschiedenis (m.n. middeleeuwen in Achterhoek en IJsselstreek) en onderzoek naar de astrologie.
 • Drie boeken, uitgegeven door Academic Service te Schoonhoven (sinds 2016 alleen nog tweedehands te koop):
  » Informatief Communiceren (406 pagina's. 3e herziene druk 2003; sinds 1991 vele malen ongewijzigd herdrukt).
  » Basiskennis Projectmanagement (116 pagina's. 3e herziene druk 2011).
  » AO & ICT (380 pagina's. 1e druk 2002).
Middeleeuwen
Als het boek Magister Geert Grote uitkomt, wordt ook een bijbehorend weblog geopend op de site van de Geert Grote Universiteit. U kunt er nu al een kijkje nemen; er staat o.a. op wat een ‘rapiarium’ is en waarom het weblog zo is genoemd.
Persoonlijk:
Astrologie
Home | NAAR BOVENLaatste versie: zondag 25 september 2022